Wijkbewoners in de knel – drie casusreeksen

Dit onderdeel van de website biedt drie casusreeksen die bij het IZW-onderzoek ontwikkeld zijn in samenwerking met professionals in de sector Zorg en Welzijn: Een ongeluk komt zelden alleen, Beter worden doe je thuis, Ouders, school en kind – samen één lijn. Dit gaat over wijkbewoners in de knel.  In deze casussen volgen we de cliënt(en), zijn, haar of hun ontwikkelingen en de ondersteuningsvragen voor de sociaal werker op de voet. Meer dan een momentopname geeft een reeks van situaties een adequater beeld van het verloop van een ondersteuningsproces of een zorgtraject in de praktijk. Deze casusreeksen met opdrachten zijn zinvol voor studenten Sociaal Juridische Dienstverlening, Sociaal Raadswerk, Maatschappelijk werk, Schoolmaatschappelijk werk, Sociaal Pedagogische Hulpverlening en de Wijkondersteuners.

De ondersteuningsvragen liggen op de volgende gebieden: Schuldsanering en Maatschappelijk werk, Ouders met leer- en gedragsproblemen van een kind vanuit het Schoolmaatschappelijk werk, Ambulante Sociaalpedagogische begeleiding in de Langdurende Psychiatrische zorg – de bewoner met beperkingen die ook in de wijk woont. De vermaatschappelijking van de zorg, waardoor psychiatrische cliënten buiten de instellingen worden geplaatst, brengt immers meer van zulke bewoners in de wijk. Al worden zij meestal door SPH’ers begeleid, zij vormen ook een nieuwe groep cliënten in het wijk- en welzijnswerk, zoals in hoofdstukken 6 en 7 in Ondernemen in Welzijn beschreven is. Door de wijzigingen in de AWBZ, bezuinigingen en de sluiting van dagbestedingcentra, zullen deze wijkbewoners voortaan een beroep doen op het welzijnswerk.

Tot slot voegen we een format plus toelichting bij voor het schrijven van een casus. Dit format gebruikten we bij een IZW-casustraject, maar het kan in het onderwijs wellicht ook zijn diensten bewijzen. Het schrijven van een goede casus brengt immers ook een vorm van praktijkgericht onderzoek.

Bij dit onderdeel zijn per casusreeks ondersteunende informatie en soms testen toegevoegd.

 

Casusreeksen

Casusreeks: Een ongeluk komt zelden alleen (PDF)

Schuldhulpverlening loont – Binnenlands Bestuur 2011 (PDF)

Motiverende gespreksvoering – vragen (PDF)

 

Casusreeks: Beter worden doe je thuis (PDF)

Bijlage 1 – format Behandelplan (PDF)

Bijlage 2 – format Signaleringsplan (PDF)

Bijlage 3 – HoNOS-test (PDF)

Bijlage 4 – MANSA-test (PDF)

Bijlage 5 – Missie GGZ en Fact (PDF)

Voor- en nadelen balans – instructie (PDF)

Binge eating (PDF)

Rehabilitatie en Herstelgericht werken (PDF)

 

Casusreeks: Ouders, school en kind – samen één lijn (PDF)

Intakeformulier Schoolmaatschappelijk werk (PDF)

 

Casusschrijven

Richtlijnen casusbeschrijving (PDF)

SPICE Business Case Method – Christiaan Stam (PDF)