Over het boek

ondernemen_in_welzijnEr verandert veel in het welzijnswerk. Dit heeft gevolgen voor de sociaal werkers en de wijkbewoners die zij ondersteunen. Ondernemen in Welzijn laat zien welke veranderingen er gaande zijn, wat de gevolgen daarvan zijn en welke rol ondernemender gedrag en ondernemerschap daarbij kunnen spelen. Het brengt de ontwikkelingen in kaart als gevolg van de nieuwe kaders voor het werk (Wmo en Welzijn Nieuwe Stijl) en de bezuinigingen. Met uitgebreid casusmateriaal wordt deze andere aanpak tot op het niveau van de dagelijkse praktijk uitgewerkt. Ondernemen in Welzijn is daarmee geschikt voor studenten sociaal werk, welzijnswerkers in de praktijk en belangstellenden, bijvoorbeeld beleidsmedewerkers, die geïnformeerd willen worden over de gehele sector.

Voor leidinggevenden en hrm-ers maakt Ondernemen in Welzijn inzichtelijk dat intern ondernemend werken ook een organisatieverandering vergt. Een individuele welzijnswerker kan wel ondernemend willen werken, maar bij blokkades door de organisatie, bijvoorbeeld een egalitaire teamcultuur, top-down management of te strakke procedures, lukt dit niet. Een omslag in de aanpak van het werk is echter hard nodig. Versterkte inzet van HRM-instrumenten en een andere stijl van leidinggeven zijn onontbeerlijk.

Naast bijdragen van de hoofdauteur Paul Overvoorde is er een bijdrage van Petra Biemans over HRM en borging van ondernemerschap in organisaties, en van Piet Verstegen met opdrachten voor praktijkgericht onderzoek naar
aspecten van ondernemen. Machteld de Jong stelde een lijst met publicaties
over het thema samen.

overvoorde_biemansPaul Overvoorde en Petra Biemans waren de trekkers van het meerjarige onderzoek ‘Intrapreneurship in Zorg en Welzijn’ (IZW). Met sociaal werkers van zorg- en welzijnsinstellingen werd de betekenis van intern ondernemen onderzocht voor de beroepspraktijk en professionals werden in hun oriëntatie daarop en het bijbehorende gedrag getraind. Veel resultaten uit dit praktijkgerichte onderzoek zijn in het boek Ondernemen in Welzijn verwerkt.

 

ISBN 9789059727601, 400 pagina’s, paperback, € 29,50
Verschenen bij uitgeverij Eburon

Vanuit het kader van ondernemender werken komen ook specifieke benaderingen en onderwerpen aan bod voor maatschappelijk werkers, sociaal-cultureel werkers, opbouwwerkers en sociaalpedagogische hulpverleners: bewonersinitiatieven, multiproblematiek en schulden, casemanagement en teamwerk, wijkgerichte teams, signalering, vraag achter de vraag, eropaf en outreachend werken, generalistische aanpak, ketens en ketenbenadering, participatie, eigen kracht, gevolgen van extramuralisering voor het werk, marktwerking en concurrentie, bureaucratie in de sector, AWBZ, Welzijn Nieuwe Stijl en de acht WNS-bakens, Wmo en prestatievelden.
Zie voor meer informatie de inhoudsopgave en de inleiding van het boek op deze website >