Over de auteurs

Naast bijdragen van de hoofdauteur Paul Overvoorde is er een bijdrage van Petra Biemans over HRM en borging van ondernemerschap in organisaties en van Piet Verstegen met opdrachten voor praktijkgericht onderzoek naar aspecten van ondernemen. Machteld de Jong stelde een lijst met publicaties over het thema samen. Hieronder worden alle auteurs voorgesteld.

Petra J. Biemans, Lector HRM en Persoonlijk Ondernemerschap bij de hogeschool Inholland, was nauw betrokken bij het onderzoek ‘Intrapreneurship in Zorg en Welzijn’ (IZW). Zij schreef in dit boek het hoofdstuk over de borging van ondernemerschap in organisaties. Als lector leidt zij de kenniskring van het Lectoraat. Vanaf 2009 is zij hoofdredacteur van het Jaarboek Personeelsmanagement van Kluwer. Zij publiceert regelmatig artikelen en columns, geeft lezingen, gastcolleges en HR-workshops voor opleidingen en bedrijven e.d. Haar lectorale rede over het veranderende beroepsprofiel van HRM (2007) is te downloaden via www.Inholland.nl. Hier zijn ook andere publicaties van haar te vinden.
Zie ook Petra’s LinkedIn Profiel >

Machteld de Jong werkt ruimt 10 jaar als docent Management en Organisatie aan de Hogeschool Inholland. Zij werd lid van de kenniskring HRM en Persoonlijk Ondernemerschap net na afloop van het IZW-onderzoek. Zij maakte de literatuurlijst Ondernemen in Welzijn met publicaties over ondernemen en ondernemerschap in de sector. Momenteel doet zij onderzoek naar diversiteit en vroegtijdige studie-uitval onder studenten in het hoger onderwijs.
Zie ook Machteld’s LinkedIn profiel >

Piet Verstegen is werkzaam als docent Bedrijfskunde bij de hogeschool Inholland. Hij is lid van de kenniskring HRM en Persoonlijk Ondernemerschap. In die hoedanigheid droeg hij als trainer en onderzoeker het laatste jaar bij aan het IZW-onderzoek. Hij schreef het hoofdstuk over instrumenten voor praktijkgericht onderzoek naar aspecten van intern ondernemerschap. Eerder publiceerde hij het boek Kosten en Baten met Beleid, bedrijfseconomische grondbeginselen voor de dienstverlening, 2008, Reed Elsevier. Daarnaast ontwikkelde hij veel onderwijsmateriaal.

Paul P.J. Overvoorde was tot medio juli 2012 werkzaam bij de hogeschool Inholland, als stafmedewerker Strategische Beleidsontwikkeling. Tot die tijd was hij ook lid van de kenniskring HRM en Persoonlijk Ondernemerschap. In die hoedanigheid was hij de programmaleider van het onderzoeksprogramma ‘Intrapreneurship in Zorg en Welzijn’ (IZW). Samen met Petra Biemans was hij de trekker van dit meerjarige onderzoek met professionals van vijf instellingen in de sector. Veel resultaten uit dit onderzoek konden in deze publicatie verwerkt worden. Hij schreef de resterende hoofdstukken van dit boek. Momenteel werkt hij als zelfstandig onderzoeker.
Zie ook Paul’s LinkedIn profiel >
Of neem contact op via het contacformulier >