H6. Ondernemend werken in de wijk

Hoe kan ondernemender doen en laten een betere bijdrage leveren aan het welzijnswerk?

In dit hoofdstuk gaan we met die focus dieper in op twee hoofdcategorieën van het werk: werken met groepen, zoals in de wijkondersteuning of buurthuisactiviteiten, en de psychosociale ondersteuning van individuen, partners en gezinnen, alsmede de sociaalpedagogische ondersteuning voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking. We doen dit door de inhoudelijke veranderingen in het werk te tonen met concrete ondersteuningsvragen uit de praktijk. Zo kunnen we die verschillen in aanpak en problemen goed laten zien. Per werksoort sluiten we af met studieopdrachten aan de hand van casussen. Werksituaties en casussen uit de praktijk van de wijkondersteuners – de sociaal-cultureel werkers, de maatschappelijk werkers en de sociaalpedagogische hulpverleners – geven je een globaal beeld van wat zich aan problemen in de wijk voordoet. Al zijn er altijd weer zaken die niet aan bod kunnen komen, wegens gebrek aan ruimte.

Het hoofdstuk geeft ook een concreet beeld van hoe je daar ook als generalistisch werkende welzijnswerker vanuit Welzijn Nieuwe Stijl ook ondernemend ondersteunend kunt zijn. De trend is generalistisch werken, aanspreken op eigen kracht of van de omgeving, participatie en groepsgewijs vormgegeven ondersteuning bij cliënten, en deprofessionalisering van je aanpak. Dat vereist veel creativiteit en ondernemend denken, doen en laten. Soms zal een eerste specialistische inzet echter geboden zijn voordat er reëel een beroep op de eigen kracht van de bewoner kan worden gedaan. Ook zul je als professional ondernemend moeten zijn om opdrachten voor je organisatie binnen te halen. Die opstelling heeft ook consequenties voor je houding in het werk.

 

6.       Ondernemend werken in de wijk

6.1          Ondernemend ondersteunen van wijkbewoners

6.1.1       Veranderingen in het ondersteunen van groepen wijkbewoners

6.1.2       Ondersteunen van groepen bij wijkproblemen en wijkinitiatieven – voorbeelden

6.1.3       Opdrachten – zelf ondernemend aan de slag met groepen in de wijk

6.2          Ondernemend ondersteunen van individuen, partners en gezinnen

6.2.1       Veranderingen in de psychosociale en sociaalpedagogische ondersteuning van wijkbewoners

6.2.2       Ondersteunen van individuen, partners en gezinnen in de wijk – voorbeelden

6.2.3       Opdrachten – zelf ondernemend aan de slag met cliënten in de wijk

 

 

 

In dit hoofdstuk 

1. maak je kennis met de veranderingen in de wijkondersteuning en maatschappelijk werk en het actuele beroepsbeeld,

2. leer je de problemen van wijkbewoners kennis, waarbij wijkondersteuners, maatschappelijk werkers en hulpverleners worden ingezet,

3. maak je concreet kennis met denken en doen van deze sociaal werkers bij actuele ondersteuningsvragen,

4. leer je om ondernemend te denken en te doen vanuit WNS, met aandacht voor de generalistische aanpak in de beroepsuitoefening en voor eigen bijdragen aan het verweven van nieuwe opdrachten.

Als ondersteuning of voor verdere oriëntatie bij dit hoofdstuk in het boek ‘Ondernemen in Welzijn’ (uitgeverij Eburon) zijn de volgende stukken hier geplaatst.

Wijkgericht werken, wijkbewoners

Wijkgericht werken -Tussen zelfsturing en paternalisme (PDF)

Wijkgericht werkende teams, Kolenkit-aanpak in Amsterdam (PDF)

Wijkteams in Nijmegen, evaluatie aanpak multiproblematiek (juni 2011) (PDF)

Empowerment in achterstandswijken (2008, MOVISIE) (PDF)

Aanpak problematische huurders – inspirerende voorbeelden (SEV) (PDF)

Hangjongeren – aanpak in gemeenten (PDF)

Huis-uitzettingen, Algemeen Dagblad (PDF)

Jonge Romameisjes – NRC Handelsblad (PDF)

Casus Multiproblematiek en schulden (PDF)

 

Welzijn Nieuwe Stijl, Wmo

Bakens Welzijn Nieuwe Stijl (PDF)

Programma Welzijn Nieuwe Stijl (PDF)

Voorbij Welzijn Nieuwe Stijl Welzijn (PDF)

Nieuwe Stijl in Amsterdam West – notitie (PDF)

Wmo in het kort (PDF)

 

Vrijwilligers

Vrijwilligers – bijna helft Nederlanders actief als vrijwilliger (CBS) (PDF)

Vrijwilligers – gegevens van hen als niet-werkenden en werkenden (CBS) (PDF)

 

Eigen kracht

De familie aan zet – Eigen kracht en jeugdbescherming (2008) (PDF)

Eigen Kracht – websites met informatie over inzet (PDF)

Eigen Krachtconferentie bij gezinsproblemen – verslag (PDF)

Eigen Krachtconferenties – in de jeugdzorg (PDF)

Eigen Krachtconferenties – voor ouderen (PDF)

Eerste decennium Eigen Kracht in Nederland (2011) (PDF)

 

GGZ

GGZ – Werken volgens de herstelvisie – GGZ OostBrabant (PDF)

Visiedocument langdurende GGZ 2009 (PDF)

GGZ -HEE-project (PDF)

GGZ-agoog – Beroepscompetentieprofiel (PDF)

GGZ-cliënten – Dichter bij thuis (PDF)

GGZ-Paternalisme en dwangbehandeling (PDF)

Rehabilitatie en Herstelgericht werken (PDF)

 

Schuldhulp- en dienstverlening

Casus Multiproblematiek en schulden (PDF)

Schulden en meer – casus (PDF)

Schuldenaar en schuldsituatie regelen – Tilburgse kwadrant (PDF)

Schuldhulpverlening in Leiden – beleidsplan (PDF)

Schuldhulpverlening in Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar – beleidsplan (PDF)

Schuldhulpverlening in Nijmegen – beleidsplan (PDF)

Schuldhulpverlening loont – Binnenlands Bestuur 2011 (PDF)

Schuldhulpverlening loont – Nadja Jungman, Roeland van Geuns (PDF)

Verzorgd uit de bijstand (SCP) (PDF)

 

Overigen

Roepingsbesef in de professionele dienstverlening (PDF)