H10. Ondernemende professionals zelf aan het woord: interviews

In dit hoofdstuk vind je twaalf interviews met sociaal werkers die werk maken van ondernemen. Zij doen dat op uiteenlopende wijzen. Hun manier van ondernemen hangt vaak af van het werk dat zij doen: geven zij psychosociale ondersteuning aan cliënten uit de wijk, of werken zij met groepen wijkbewoners die iets in hun wijk willen verbeteren? Doen zij vooral uitvoerend werk als sociaal werker of zetten zij de meeste tijd in om nieuwe vormen van ondersteuning te ontwikkelen? Zijn zij gericht op het verkopen van nieuwe vormen van dienstverlening aan potentiële opdrachtgevers, zoals gemeente en stadsdelen? Of combineren zij een paar van deze taken, soms of altijd?

De aard van het werk en de doelen, de organisatiekaders en het gemeentelijk beleid perken een veelheid van mogelijkheden in. Daardoor ontstaat echter ook een overzichtelijker beeld van de vormen van ondernemen die in de concrete praktijk voor de hand liggen of mogelijk zijn. Al moet de sociaal werker die ook wel willen kunnen zien. Het algemene begrip ondernemen vergt voor elke situatie een operationalisering: in de uitvoeringspraktijk van welzijn is een scala van concretere betekenissen en gedragingen verbonden met deze abstracte kern. Intern ondernemen vergt in elke situatie een vertaalslag in het concrete ondernemend handelen.  De interviews brengen visies van de sociaal werkers daarop en hun persoonlijkheden – hun persoon is ook hun instrument in het werk! Je kunt zien hoe zij soms met ondernemend handelen worstelen, maar daar ook weten uit te komen. Uit liefde voor hun werk en voor de bewoners blijven deze sociaal werkers als echte ondernemers optimistisch: zij zien altijd kansen of zoeken die. Ze geven niet snel op, maar zetten door ondanks tegenslagen en beperkingen. Zij doen hier hun eigen verhaal en daarom is dit hoofdstuk een belangrijke aanvulling op de systematische aanpak van het boek. Persoon en professional  komen hier veel meer in beeld. Al lezend kom je onder stimulerende collega’s. Het geeft je actuele beelden van de beroepspraktijk en de nieuwe opgaven.

10.   Ondernemende professionals zelf aan het woord: Interviews

Inleiding en Leeswijzer – maakt je wegwijs in de vele vormen van ondernemendheid en ondernemerschap van sociaal werkers.

 

Interviews met professionals over ondernemen bij:

Maatschappelijk werk en schoolmaatschappelijk werk

Wijkondersteuning van bewonersinitiatieven

Sociaalpedagogische ondersteuning – coördinatoren Activiteitencentra

Management wijkteams, coördinatie FACT-wijkteam

Profilering en opdrachtverwerving voor de eigen instelling