H8. Onderzoek over intern Ondernemen

H8. Praktijkgerichte onderzoeksopdrachten voor intern ondernemen

Dit hoofdstuk biedt een kennismaking met onderzoeksinstrumenten om aspecten van intern ondernemerschap in een organisatie praktijkgericht te onderzoeken. Het geeft voorbeelden, casuïstiek en fragmenten uit het IZW-onderzoek van dergelijk onderzoek en het bevat opdrachten om zelf met die instrumenten praktijkgericht onderzoek te doen. De instrumenten zijn direct toepasbaar in het buitenschools leren, zoals op stageplekken en bij een afstudeeronderzoek, en in de beroepspraktijk als je al als professional werkzaam bent. Aandacht hiervoor past bij het streven om het doen van praktijkgericht onderzoek in het hbo-curriculum door de jaren heen te integreren. Een doorlopende leerlijn daarvoor in de opleiding ontwikkelt de houding en vaardigheden voor onderzoek bij de student. Van de daarbij behorende competenties wordt in de beroepsuitoefening veel verwacht. De welzijnswerker Welzijn Nieuwe Stijl moet evidence- en fact-based (Huselid e.a., 2005) kunnen werken. Om die redenen heeft hij baat bij een vertrouwdheid met het soort onderzoek dat die feiten brengt. Vaardigheden voor praktijkgericht onderzoek versterken ook een aantal competenties die nodig zijn voor intern ondernemerschap, zoals analytisch vermogen, plannen en organiseren.

 

8.       Praktijkgerichte onderzoeksopdrachten voor intern ondernemen

8.1    Actieonderzoek en participerende observatie

8.2    Instrumenten voor onderzoek voor de welzijnswerker zelf

8.2.1 Zelftest Intrapreneurship

8.2.2 Werken met een Professioneel Ontwikkel Plan (POP)

8.2.3 Logboek Tijdmanagement

8.3    Instrumenten voor onderzoek naar intern ondernemerschap van teams

8.3.1 Teamscores zelftest Intrapreneurship

8.3.2 Participerend observeren van deelnemers bij werkoverleg

8.3.3 Teamanalyse succesfactoren ondernemend handelen

8.4    Instrumenten voor onderzoek relatie bedrijfsvoering met ondernemende professionals

8.4.1 Leefwereld van management en bedrijfsvoering

8.4.2 Meten is weten

8.4.3 Ken- en stuurgetallen

8.4.4 Stuurgetallen: opdracht met een voorbeeld uit de praktijk

8.4.5 Rapporteren over output, efficiency en effectiviteit

Opdrachten: bij elke paragraaf wordt met opdrachten geoefend

 

In dit hoofdstuk

1.        maak je kennis met instrumenten voor onderzoek naar eigen ondernemerschap van welzijnswerker,

2.        maak je kennis met instrumenten voor onderzoek naar randvoorwaarden ondernemerschap in teams,

3.        neem je kennis van instrumenten voor onderzoek naar ken- en stuurgetallen voor ondernemende welzijnsinstellingen,

4.        verwerf je inzicht in de relatie ondernemende welzijnswerkers en bedrijfsvoering van ondernemende instellingen.

Als ondersteuning of voor verdere oriëntatie bij dit hoofdstuk in het boek ‘Ondernemen in Welzijn´ (uitgeverij Eburon) zijn de volgende stukken hier geplaatst.

Formats voor opdrachten hoofdstuk

Zelftest Intrapreneurship (PDF)

Persoonlijk Ontwikkel Plan (PDF)

Logboek Tijdmanagement (PDF)

Observatielijst Professioneel Werkoverleg (PDF)

Checklist beheersinstrumenten bedrijfsvoering (PDF)

Kengetallen van de organisatie (PDF)

Succescasus schrijven om ondernemendheid te verbeteren (PDF)

 

Overigen

Gedragscode praktijkgericht onderzoek voor het hbo – hbo-raad (PDF)