H5. Met Werkvormen trainen in ondernemender gedrag

H5. Met werkvormen trainen in ondernemender gedrag

 

In dit hoofdstuk beschrijven we werkvormen waarmee je vaardigheden in het ondernemen kunt ontwikkelen. Bijna alle werkvormen komen neer op gedragstrainingen. Veel sociaal werkers hebben in ons praktijkgerichte onderzoek zichzelf ermee getraind in de IZW-ateliers. Daarbij werden werkvormen gebruikt die in het onderwijs, onder begeleiding van een methodiekdocent, ook hun diensten kunnen bewijzen. Daarom zullen we een aantal van die werkvormen hier beschrijven. Na elke werkvorm volgt een opdracht. Soms vullen we die aan met opmerkingen over bredere toepassingen en de ervaringen ermee in de IZW-ateliers.

Oefenen met die werkvormen resulteert in betere vaardigheden om in het werk ondernemend te zijn en de randvoorwaarden daarvoor te scheppen en te bewaken. Het brengt je daarvoor vaardigheden bij of verbetert die. Voor een aantal vormen geldt dat die ook in de ondersteunende relatie voor cliënten en voor groepen bewoners hun diensten kunnen bewijzen. Als zij ook zulke vaardigheden leren, draagt dit immers ook bij aan hun zelfredzaamheid. Dit verbetert ook de randvoorwaarden om als professional jegens hen te ondernemen door na of over te laten.

 

5.       Met werkvormen trainen in ondernemender gedrag

5.1     Ervarend leren om ondernemender te worden

5.2     Ondernemende vaardigheden

5.2.1  Speeddaten: jezelf leren verkopen

5.2.2  Elevator pitch: je verhaal leren verkopen

5.2.3  Feed forward: focus op kansen om te winnen

5.2.4  Eropaf: outreachend aan de slag

5.3     Beïnvloeding van randvoorwaarden om te ondernemen

5.3.1  Ja, Ja maar… en Ja en…: koersen op positieve energie

5.3.2  De Vissenkom: overtuigen door anderen te laten uitpraten

5.3.3  De Rechtbank: oog krijgen voor visies en posities

5.4     Methode krachtenveldanalyse:

Opdrachten: bij elke paragraaf wordt met opdrachten geoefend

Dit hoofdstuk 

1. brengt je inzicht in algemene opvattingen over leren door te doen, door gedrag te oefenen,

2. biedt je diverse werkvormen om je vaardigheden en de randvoorwaarden voor ondernemen te vergroten,

3. biedt je inzicht in de aard van de werkvormen en hun inzetbaarheid,

4. zorgt voor oefening die kunst baart: uitvoering van de opdrachten doet je vaardigheden toenemen.

Als ondersteuning of voor verdere oriëntatie bij dit hoofdstuk in het boek ‘Ondernemen in Welzijn´ (uitgeverij Eburon) zijn de volgende stukken hier geplaatst.

 

Competenties voor ondernemen

Inhoud Ondernemende competenties (MOVISIE) (PDF)

Het ondernemende in de wereld van directie en managers (PDF)

 

Overigen

Vissenkom met ouders en kinderen (2010) (PDF)