H2. Intern Ondernemen – sector Welzijn

H2. Intern ondernemerschap en de sector Welzijn

De afgelopen jaren is de term ondernemerschap voor allerlei sectoren opgekomen. Het begrip wordt direct verbonden met innovatie en daarom wordt van een focus op zulk gedrag veel verwacht. De echte ondernemer speurt onophoudelijke naar kansen en vernieuwt, en weet door te zetten, zo is het beeld. Deze term uit het economische veld heeft nu ook in het sociale domein ingang gevonden. Vakbladen en symposia voor de welzijnssector besteden er veel aandacht aan, omdat men meent dat met meer ondernemerschap de professionals in de sociale sector de ingrijpende veranderingen beter aankunnen. Maar wat houdt ondernemerschap in?

In dit onderdeel zetten we eerst een aantal theoretische bevindingen over intern ondernemerschap op een rij, om meer greep te krijgen op wat het ondernemen vanuit een functie in loondienst inhoudt en waar kansen en belemmeringen liggen. Daarna beschrijven we de ontwikkelingen in de sector welzijn. Dat geeft een indruk van het veld waar welzijnswerkers eventueel ondernemend kunnen zijn. Wmo en Welzijn Nieuwe Stijl hebben voor grote veranderingen gezorgd. Welzijn Nieuwe Stijl gaf acht bakens die duidelijk richting geven aan het nieuwe werken. Ondernemend werken en professionele ruimte bieden voor de uitvoering horen daar nadrukkelijk bij.

Na dit hoofdstuk weet je globaal wat intern ondernemen, een andere naam voor intrapreneurship, is en heb je weet van de welzijnssector en de veranderingen waarmee welzijnswerkers te maken hebben.

2.      Intern ondernemerschap en de sector Welzijn

2.1           Intern ondernemerschap – Bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek

2.1.1        Intern ondernemerschap onder de loep

2.1.2        Kennis en ervaring, competenties en persoonlijkheidskenmerken

2.1.3        Werk en omgeving: managers en teams

2.1.4        Intern ondernemen en teamgenoten

2.2           Sector welzijn: Schuivende panelen, andere problemen

2.2.1        Welzijnswerk en de sociaal werkers in de wijk

2.2.2        Financiering van het welzijnswerk

2.2.3        Werken in het werkveld Welzijn: geen sinecure

2.2.4        Nieuwe kaders: Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

2.2.5        Welzijn Nieuwe Stijl (WNS): acht bakens voor het uitvoerende werk

2.2.6        Beroering en veranderingen in het werk

Wijzigingen in functie en werk: beknopt overzicht

Opdrachten

In dit hoofdstuk

1. maak je kennis met de inhoud van intern ondernemen of wel intrapreneurship en de wetenschappelijke bevindingen daarover,

2. neem je kennis van de relevantie competenties voor intern ondernemen,

3. krijg je een globaal overzicht van de sector Welzijn: werkveld, ontwikkelingen, Wmo en Welzijn Nieuwe Stijl,

4. schetsen we enkele financiële kaders en beperkingen voor het welzijnswerk,

5. geven we aan wat dit voor anders werken in de wijkondersteuning brengt.

 

Als ondersteuning of voor verdere oriëntatie bij dit hoofdstuk in het boek ‘Ondernemen in Welzijn’ (uitgeverij Eburon) zijn de volgende stukken hier geplaatst.

 

Intern ondernemen/intrapreneurship

Het ondernemende in de wereld van directie en managers (PDF)

Inhoud Ondernemende competenties (MOVISIE) (PDF)

 

Veranderingen in het werk

Sterk veranderde werkcontext voor maatschappelijk werker (PDF)

Wmo manifest Lectoren Zorg en Welzijn, 2008 (PDF)

Burgerkracht. De toekomst van het sociaal werk in Nederland (PDF)

 

Welzijn Nieuwe Stijl

Bakens Welzijn Nieuwe Stijl (PDF)

Brochure Welzijn Nieuwe Stijl – VWS (PDF)

Programma Welzijn Nieuwe Stijl (PDF)

Voorbij Welzijn Nieuwe Stijl (PDF)

Welzijn Nieuwe Stijl – De beroepstrots moet terug (PDF)

Welzijn Nieuwe Stijl in Amsterdam West – notitie (PDF)

 

Wmo

Wmo – De praktijk van de Wmo (PDF)

Wmo – Rechtzaken rond wmo aanbesteding (PDF)

Wmo in het kort (PDF)

 

Overigen

Armoedesignalement 2012 SCP (PDF)

Jeugdzorg faalde bij Maasmeisje (PDF)