H3. Intern ondernemen met relaties in het werk

H3. Intern ondernemen met relaties in het werk

In het vorige hoofdstuk heb je kennis kunnen nemen van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar intern ondernemerschap, dankzij het werk van De Jong en Wennekers. Je hebt daarna over de stand van zaken kunnen lezen in de sector welzijn en de veranderingen die ingrijpen op de uitvoering van het werk. De bevindingen van het wetenschappelijk onderzoek kunnen we nader inkleuren met de resultaten van het praktijkgerichte onderzoek ‘Intrapreneurship in Zorg en Welzijn’ (IZW). Dat brengt een concreter beeld van de situatie waarin jij als sociaal werker ondernemend aan de slag gaat. Veel resultaten uit het IZW-onderzoek worden door hun onderzoek ondersteund. Daarom laten we je eerst beknopt kennismaken met dit praktijkgerichte onderzoek. Daarna analyseren we de professionele relaties waarin  welzijnswerkers ondernemend kunnen zijn, ook om ruimte en stimulansen daarvoor te creëren. De randvoorwaarden voor intern ondernemen zijn binnen organisaties niet automatisch aanwezig, dus daar zal je vaak aan moeten werken.

Heel globaal schetsen we die werkrelaties en de kansen en belemmeringen. Die zagen wij bij de professionals van de vijf zorg- en welzijnsinstellingen, die met het IZW-onderzoek meededen. Zo krijg je een eerste indruk van die organisaties en het werk waarvoor je wordt opgeleid. In latere hoofdstukken zullen we deze relaties met concrete voorbeelden uitwerken. Ook voor de relaties die randvoorwaardelijk zijn, zoals die met teamgenoten, managers en samenwerkingspartners, omdat ook zij  je mate van ondernemendheid sterk kunnen beïnvloeden.

3.       Intern ondernemen met relaties in het werk

3.1                Intrapreneurship in Zorg en Welzijn (IZW): een praktijkgericht onderzoek

3.2               Intern ondernemen in het werk

3.2.1            Relatie 1: Ondernemend ondersteunen van bewoners en cliënten

3.2.2            Relatie 2: Ondernemend handelen vanuit teams

3.2.3            Relatie 3: Ondernemen in relatie tot de manager

3.2.4            Relatie 4: Ondernemen in de context van de organisatie

3.2.5            Relatie 5: Collegiaal extern ondernemen: samenwerken en concurreren

Opdrachten

In dit hoofdstuk

1. maak je kennis met het praktijkonderzoek ‘Intrapreneurship in Zorg en Welzijn’(IZW) waarin met professionals in de sector Zorg en Welzijn de mogelijkheden voor intern ondernemen werden onderzocht,

2. krijg je zicht op de relaties voor intern ondernemen van de welzijnswerkers: die met cliënten en bewoners, en met andere professionals in het werk of de organisatie,

3. krijg je een eerste indruk van de manier waarop mensen in deze relaties het intern ondernemen kunnen belemmeren, faciliteren of stimuleren.

 

Als ondersteuning of voor verdere oriëntatie bij dit hoofdstuk in het boek ‘Ondernemen in Welzijn´ (uitgeverij Eburon) zijn de volgende stukken hier geplaatst.

 

Intrapreneurship in Zorg en Welzijn (IZW) – een praktijkonderzoek

IZW-onderzoek – samenvatting onderzoeksopzet (PDF)

IZW-onderzoek – Theoretische kaders van het onderzoek (PDF)

Ondernemender Er op af in de Sociale sector (PDF)